Our Team

J.Rajan
State President Tamil Nadu, ADO

K.R.Ratheesh
State Vice President Kerala, ADO;
Uthhan, Kerala State Co-ordinator

P.Sivadasan
State General Secretary Kerala, ADO

Roopamouli
Uthhan, State Coordinator, Karnataka